drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Zgłoszenie pobytu stałego

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. 12 Marca 195, pokój nr 04, tel. 58 677 70 12, 58 677 70 15.

 

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się najpóźniej w 30 dniu od daty przybycia do nowego miejsca pobytu stałego:

Wymagane dokumenty:

 

Czynność zameldowania jest wolna od opłat