drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Zajęcie pasa drogowego – zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym dróg gminnych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejskie w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, I piętro, pokój nr 103; tel. 058 677-71-03, 58 677-71-17, fax: 058 677-71-22, e-mail: wigkios@wejherowo.pl

 

Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia:

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego,
  2. Projekt reklamy (wzór) z wymiarami, kolorystyką oraz sposobem jej mocowania,
  3. Propozycja usytuowania reklamy przedstawiona na mapie do celów informacyjnych, ze wskazaniem dokładnej lokalizacji reklamy,
  4. Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy nieruchomości na umieszczenie reklamy – dot. ścian budynków, ogrodzeń, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i innych,
  5. W przypadku lokalizacji reklam na lampach, słupach oświetleniowych, należy uzyskać pisemną zgodę Energa – Zakład Oświetlenia Sp. z o.o., ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot.

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Urząd wydaje decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego na czas określony w decyzji.

 

W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w KPA, wymaga się, aby wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy zostały złożone w siedzibie tut. Urzędu w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

 

 

 

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego, wyliczona indywidualnie w decyzji, na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych oraz obowiązującej uchwały Rady Miasta Wejherowa.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

 

Podstawa prawna: