drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Objęcie patronatem Prezydenta Miasta imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 
Miejsce załatwiania sprawy:   
 Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki, Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, II piętro, pok. 23, tel. 677-70-36
 
Osoby do kontaktu:
Kierownik WKSPiT Michał Jeliński – (0-58) 677-70-36
                                                  
Wymagane dokumenty:
 
Sposób załatwienia sprawy:

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.