drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Udzielenie zgody na użycie herbu Gminy Miasta Wejherowa
 
 
Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki, plac Jakuba Wejhera 8, II piętro, pok. 24; tel. Tel. 677 70 38
     
Wymagane dokumenty:                    
·        Wniosek do Prezydenta Miasta Wejherowa o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Miasta Wejherowa (dostępny na miejscu w Wydziale Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki, pokój nr 24 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: Ratusz, pl. J. Wejhera 8 – parter lub ul. 12 Marca 195)
 
Miejsce złożenia wniosku:
 
Sposób załatwienia sprawy:   
                                                                  
Opłaty:
 Brak
 
Czas załatwienia sprawy: 
Średnio do 10 dni od daty złożenia wniosku
 
Tryb odwoławczy:
Brak
 
Podstawa prawna: