drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Zameldowanie czasowe ponad 3 miesiące

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, ul. 12 Marca 195, pokój nr 04, tel. 58 677 70 12, 58 677 70 15.

Zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonuje się:

 

Wymagane dokumenty:

 

Czynność zameldowania jest wolna od opłat