KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:

 

Wymagane dokumenty:

 

Czynność zameldowania jest wolna od opłat