KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Jubileusz urodzin
 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195, parter, pokój nr 02; tel. (0-58) 677-71-30; 677-71-31; 677-71-32.
 
 
Podmioty uprawnione:
Osoby, które ukończyły 90 rok życia i są stałymi mieszkańcami miasta.
 

Wymagane dokumenty:
1.      dowód osobisty.
 
 
Sposób załatwienia sprawy:
wnioski o uroczyste obchody jubileuszu urodzin mogą składać bezpośrednio zainteresowani jubilaci lub rodzina. Osoba zgłaszająca jubileusz wspólnie z kierownikiem USC ustala datę, godzinę i miejsce uroczystości.
 
Opłaty:
 brak.
 
Termin załatwienia sprawy:
 wnioski o uroczyste obchody jubileuszu urodzin należy składać najpóźniej na 6 miesięcy przed planowaną uroczystością.
 
Tryb odwoławczy:
brak.