KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Przyznanie „Medalu Miasta Wejherowa”
 
Miejsce załatwiania sprawy:   
Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki, Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, II piętro, pok. 23, tel. (0-58) 677-70-38.
 
Osoby do kontaktu:
Inspektor WKSiSS Stefania Morawska - tel.(0-58) 677-70-38
                                                  
Wymagane dokumenty:
Sposób załatwienia sprawy:

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa Prawna:

Uchwała nr IIk/XXLX/350/97 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 1997 rok
w sprawie ustalania zasad wyróżniania przez Zarząd Miasta „Medalem Miasta Wejherowa”.