KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195,
II piętro, pokój nr 217, 222; tel. (0-58) 677-71-43, 677-71-75, 677-71-55, 677-71-54;

e-mail: wgniu@um.wejherowo.pl, urbanistyka@um.wejherowo.pl


 

Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia:

Każdy ma prawo do uzyskania w/w zaświadczenia


 

Wymagane dokumenty:

Wniosek (gotowy formularz) – do pobrania:

- w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, ul. 12 Marca 195 – II piętro, pokój nr 217 lub 222 lub w Kancelarii Ogólnej, ul. 12 Marca 195 – parter,

- ze strony internetowej: http://eboi.wejherowo.pl/

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego: ul. 12 Marca 195 (parter) albo wysłać pocztą na adres Urzędu.


 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia


 

Opłaty:

17 zł


 

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od daty wpływu wniosku


 

Tryb odwoławczy:

Brak


 

Pozostałe informacje:


 

Podstawa prawna: