KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

KARTA USŁUGI

Gmina Miasta Wejherowa

Wydanie zaświadczenia

 

Miejsce załatwienia sprawy:  Urząd Miejski w Wejherowie

 

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty ( do wglądu )

Opłaty: 17

 

Opłatę wnosi się na konto bankowe:
Urząd Miejski w Wejherowie
Bank Millennium S.A. Wejherowo
25 1160 2202 0000 0001 5278 2920

 

Termin załatwienia sprawy:  Do 7 dni

 

Podstawa prawna:

(Podstawa prawna – poz.21 cz. II zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225 poz.1635 z późn. zmianami).