KARTA USŁUGI
Gmina Miasta Wejherowa

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące działalności gospodarczej znajdują się na stronie prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155